ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE L'INSTITUT DE BADIA DEL VALLÈS

El Pla Català de l’Esport és una iniciativa de Secretaria General de l’Esport i el Departament d’Educació. L’objectiu principal és fomentar la pràctica d’activitat física en edat escolar. Un professor/a del claustre és el coordinador/a del Pla Català de l’Esport al seu centre, i, entre altres funcions, s’encarrega de promoure l’esport a les hores lectives i no lectives del centre. Per fer-ho, crea una associació esportiva sense ànim de lucre. La nostra s’anomena ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT  BADIA DEL VALLÈS.

Una dotació econòmica anual del Consell Català de l’Esport, ens permet oferir activitats esportives dirigides gratuïtes i/o de mínim pagament al nostre alumnat, per tal que aquest no sigui un impediment per a realitzar esport.
La dotació de cada centre depén de la quantitat i durada de les activitats realitzades. El Consell ho valora a partir de l’informe memòria que la coordinadora ha d’omplir al finalitzar cada curs.
Cada centre inverteix en funció de les seves necessitats. Nosaltres invertim en: monitoratge, material esportiu, transport, sortides i formació.
Per portar a terme totes aquestes activitats, és necessària la participació dels dinamitzadors/es esportius. Aquests són alumnes del nostre centre que arbitren la lliga del pati, entrenen equips i col.laboren amb la coordinadora organitzant trobades esportives i sortides com l’esquiada.

Equip de dinamitzadors de l'Associació EsportivaDestaquem:

      


 Pla català d'esport a l'escola