PQPI

Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació.

El projecte de Formació i aprenentatge professional (FIAP), que es desenvolupa en
col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i amb el suport del Fons Social
Europeu, s'insereix en el marc dels Programes de qualificació professional inicial
(PQPI) d'acord amb l'article 30 de la Llei d'Educació (LOE) i el Decret 140/2009, de 8
de setembre, pel qual es regulen els Programes de Qualificació Professional Inicial, i
l’article 60 de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

D'acord amb els objectius dels PQPI, els cursos del projecte FIAP tenen com a
objectiu general proporcionar una qualificació professional de primer nivell als joves
majors de 16 anys sense graduat en educació secundària obligatòria, a fi de facilitarlos
tant la incorporació al món laboral com la continuïtat del seu itinerari formatiu.

En el nostre institut es pot estudiar:

Auxiliar de manteniment i muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas